Služby úřadu

Vedení exekuce ukládající jinou povinnost, než zaplacení peněžité částky

zpět na výpis

Náš úřad provádí veškeré zákonné způsoby provádějící jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Jedná se o následující způsoby exekuce:

  • Vyklizení
  • Odebrání věcí
  • Rozdělení společné věci
  • Provedení prací a výkonů

Zejména z toho důvodu, že máme velmi bohaté zkušenosti se všemi výše uvedenými způsoby exekuce, jsme schopni operativně dopředu sdělit předpokládaný úspěch konkrétního případu a rovněž také časové hledisko splnění povinnosti stanovené exekučním titulem. V minulosti naše činnost v uvedených způsobech exekuce byla v oblasti vyklizení, zejména u bytových a nebytových prostor, ale také rozsáhlých komerčních objektů nebo místností, kde doba celkových prací byla i v řádech několika týdnů. V rámci exekuce odebráním věcí a rozdělením společné věcí jsme převážně odebírali movité věci (dopravní prostředky, ale i vybavení domácnosti atd.) nebo rozdělovali pozemky (zejména zahradní plochy), ale také rozdělovali věci prodejem. Provedení prací a výkonů náš úřad hojně realizoval především odstraněním nemovitých věcí, billboardů, prodejních stánků atd.).

Odměna exekutora

Vyklizení – 10.000 Kč za každou vyklizenou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost.

Odebrání věci – za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2.000 Kč.

Rozdělení společné věci – v případě, že má být věc prodána a její výtěžek je rozdělen mezi spoluvlastníky, je odměna vypočtena dle § 6 exekučního tarifu, v případě, kdy společná věc je rozdělena jinak než prodejem, činí 6.000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Provedení prací a výkonů – 6.000 Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.