Služby úřadu

Bezplatná právní poradna východních Čech

zpět na výpis

Soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika naplnil své předsevzetí a spustil projekt bezplatné právní poradny týkající se provádění exekucí a výkonu rozhodnutí, která zahájila svoji činnost dne 8. září 2016.

„Bezplatné právní poradenství nabývá v českém právním prostředí stále většího významu. Navíc v evropském kontextu se jedná o velmi moderní prostředek všech právnických profesí, jehož prostřednictvím získávají lepší náhled ze strany veřejnosti na výkon svého povolání. Neřekl bych, že oblast exekucí by v tomto trendu byla jakkoliv pozadu. Právě naopak. Systém bezplatného právního poradenství pod záštitou Exekutorské komory ČR totiž funguje na velice vysoké úrovni již několik let. Poradny jsou v Plzni, Praze, Brně a Ostravě. Ovšem oblast východních Čech, přestože se jedná o velmi významný region naší země, nebyla až do dnešního dne bohužel těmito službami jakkoliv lokálně obsazena“, uvádí hlavní důvod vzniku bezplatné právní porady v sídle svého úřadu v Hradci Králové JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor.

„Z organizačního hlediska zcela přebíráme model, jehož funkčnost je prověřena dlouholetou zkušeností Exekutorské komory ČR“, doplňuje JUDr. Ing. Štika. Zájemci o poradenství se mohou hlásit buď prostřednictvím e-mailu bezplatna.poradna@exekutorstika.com, nebo na telefonním čísle 604 264 105. Současně je možné se přihlásit přes kontaktní formulář, který naleznete na našich webových stránkách v sekci kontakty (jako předmět je nutné vybrat "bezplatná poradna"). Poslední způsob, jak se přihlásit, je přes aparát Exekutorské komory ČR na čísle 515 917 586 nebo 210 311 000.

Poradna bude vždy 1x měsíčně a to druhé úterý v měsíci v době od 13:00 do 15:30 hod. Je nutné, aby zájemce byl vždy předem řádně objednán. Poradenství bude probíhat v sídle našeho exekutorského úřadu na adrese Velké náměstí 162/5, Hradec Králové 500 03. Parkování je možné přímo na Velkém náměstí. Na každého zájemce bude vyčleněno 20 minut. Poradenství bude poskytovat přímo JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor. Další informace o bezplatném právním poradenství naleznete na http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny

  • jak se může matka samoživitelka domáhat výživného (exekuční návrh a jeho náležitosti),
  • jak se může drobný živnostník domáhat zaplacení exekučního titulu (nezaplacené faktury, nájemné atd.),
  • kde zjistí povinný, kolik je proti němu vedeno exekucí,
  • jakým způsobem má povinný komunikovat se svým soudním exekutorem,
  • jak se může třetí osoba bránit, když jí byly sepsány movité věci, o nichž tvrdí, že je jejich vlastníkem.
  • jak postupovat v případě vymáhání přeshraničních pohledávek, tj. český exekuční titul a dlužník žije v zahraničí nebo zahraniční exekuční titul a osoba je v České republice (problematika vymáhání cizinců atd.)

Mimo to je součástí projektu i realizace několika bezplatných přednášek pro veřejnost, která by se tak mohla seznámit s institutem soudního exekutora a jeho specifiky.

„Chceme, aby naše poradna byla vyvážená v tom směru, že budeme poskytovat profesionální bezplatné poradenství nikoliv pouze povinným nebo dlužníkům, kterých je z hlediska počtu určitě více, ale také oprávněným, věřitelům a třetím osobám, jak se mají správně domáhat svých práv. Naším cílem je, aby od nás zájemci odcházeli s pocitem, že jsou nasměrováni v tom smyslu, že ví, jaké právní úkony mají učinit, případně kde potřebné informace nalézt", doplňuje JUDr. Ing. Martin Štika.

Závěrem všechny zájemce informujeme, že v rámci projektu bezplatné poradny není bohužel možné reagovat na písemné či telefonické dotazy. Porady je možné poskytnout pouze osobně ve vymezených hodinách, navíc po předchozím objednání.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.