Služby úřadu

Sepisování insolvenčních návrhů

zpět na výpis

Dne 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Novela přináší zásadní změnu v zahájení insolvenčního řízení, když zavádí taxativní výčet kvalifikovaných subjektů, které jsou napříště oprávněny sepsat a za dlužníka podat návrh na povolení oddlužení. Kvalifikovaným subjektem v tomto smyslu je dle § 390a insolvenčního zákona (dále jen „IZ“) mimo jiné také soudní exekutor.

JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor je kvalifikovaným subjektem zapsaným v evidenci dalších osob oprávněných podávat návrhy na povolení oddlužení. Jedná se o dobrovolnou evidenci subjektů (ad­vokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správ­ců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení, který zavedlo a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Evidence je dostupná na webové adrese: https://vesta.justice.cz/.

V případě žádosti o sepis insolvenčního návrhu kontaktujete podatelnu exekutorského úřadu nebo využijte náš kontaktní formulář.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.