Služby úřadu

Provádění dobrovolné dražby movitých i nemovitých věcí

zpět na výpis

Na požádání provedeme v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Vámi požadovaný typ konverze.

Na základě Vaší žádosti pro Vás, jako vlastníka, provedeme dražbu Vaší movité věci nebo nemovité věci.

S ohledem na naši bohatou zkušenost s realizací nucených dražeb movitých věcí Vám zajistíme veškerý moderní servis spojený s žádostí o dobrovolnou dražbu, který se týká zejména marketingové propagace dobrovolné dražby na řadě webových portálů, ale také aktivním zasláním dražební vyhlášky všem potenciálním zájemcům z předmětného spotřebitelského segmentu. V rámci dobrovolných dražeb se naše úspěšnost v důsledku propagace a aktivního hledání potenciálních zájemců pohybuje kolem 80 % s tím, že pravidelně se dražby účastní kolem 50 zájemců.

Zájemcům nabízíme možnost volby mezi dražbou kamenným způsobem (zejména movité věci) a elektronickým způsobem (zejména nemovité věci). V případě kamenné dražby jsme schopni dražbu provést buď v sídle našeho exekutorského úřadu, ale v případě movité věci těžko manipulovatelné či na Vaši žádost můžeme dražbu provést na kterémkoliv jiném vhodném místě na území České republiky. Na základě specifik konkrétní dražené věci jsme schopni Vám vhodný způsob dražby předem doporučit.

Odměna exekutora

Odměna exekutora je určována podle pravidel zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Dražba v rámci zpeněžení majetku při likvidaci dědictví

Na základě výše uvedených principů jsme schopni a připraveni rovněž operativně zabezpečit dražbu majetku patřícího do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti dle ust. § 232 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Seznam dražených věcí

dražby nemovité

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.