Služby úřadu

Provádění autorizované konverze dokumentů

zpět na výpis

Na požádání provedeme v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Vámi požadovaný typ konverze.

  • Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
  • Úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Při konverzi dokumentu obsaženého v datové zprávě (elektronického dokumentu) do listinné podoby ověříme platnost kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen zaručený elektronický podpis (elektronická značka), platnost kvalifikovaného časového razítka a platnost zaručeného elektronického podpisu nebo platnost uznávané elektronické značky. Po provedení konverze Vám na listinu připojíme ověřovací doložku.

Při konverzi listinného dokumentu do elektronického dokumentu opatříme elektronický dokument naší uznávanou elektronickou značkou nebo uznávaným elektronickým podpisem a zajistíme, aby byl elektronický podpis opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.

Na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nemůžeme provádět konverzi zejména osobních průkazů, cenných papírů, geometrických plánů, zvukových záznamů, ale také dokumentů, které nesplňují stanovené technické náležitosti.

Odměna exekutora

Nárokujeme si odměnu v souladu s přílohou Z vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve výši 30 Kč za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.