Služby úřadu

Přijímání peněz, listin nebo jiných movitých věcí do úschovy

zpět na výpis

Na žádost fyzických či právnických osob, které jsou účastníky řízení, zejména v souvislosti s vkladovým řízením, katastrálním úřadem či řízením rozhodčím, přijímáme peníze, listiny nebo jiné movité věci do úschovy.

Úschovu ovšem můžeme realizovat jen a pouze v souvislosti s nějakým řízením, tj. v souvislosti s procedurou rozhodování o právech a povinnostech před orgánem veřejné moci nebo s procedurou vedenou osobou právním řádem k tomu aprobovanou. Znamená to tedy, že úschovy lze realizovat zejména v souvislosti s řízením soudním (nalézacím, exekučním, vykonávacím, řízením ve správním soudnictví aj.), řízením správním (např. v souvislosti se vkladovým řízením před katastrálním úřadem), řízením rozhodčím aj.

Odměna exekutora

Ve všech přijímání věcí do úschovy exekutorský tarif stanovuje obdobné užití příslušných předpisů vztahujících se na advokáty a notáře, tj. na vyhlášku č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhrad advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a vyhlášku č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.