Služby úřadu

Poskytování právní pomoci

zpět na výpis

Náš úřad poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

Okamžik, od kterého může soudní exekutor v souladu se zákonem poskytovat právní pomoc, se váže na vydání rozhodnutí, které se následně, po právní moci a vykonatelnosti, stane exekučním titulem. Nutné je si uvědomit, že právní pomoc soudního exekutora se váže toliko s rozhodnutím, které je exekučním titulem, tedy ne ve fázi jeho vydávání či přezkoumávání v nalézacím řízení, nýbrž pouze v souvislosti s jeho nuceným vymáháním nebo přípravou na takové vymáhání. Dále ovšem soudní exekutor může poskytovat právní pomoc ve všech případech, které se váží k již probíhající či připravující se exekuční nebo další činnosti.

Nejčastěji tak náš úřad poskytuje právní pomoc před tím, než je nám doručeno pověření k provedení exekuce, a to zejména v rámci pátrací činnosti po majetku povinného vytěžováním veřejně přístupných zdrojů informací, hlavně přístupných databází údajů o majetku osob (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů), dále analyzujeme zjištěné údaje a připravujeme se na postup exekuční činnosti poté, co nám vznikne pověření k provedení exekuce. Rovněž ale poskytujeme právní pomoc oprávněnému ohledně toho, jaké právní a faktické kroky je vhodné učinit za účelem vymožení pohledávky (např. podání odpůrčích žalob, uplatnění zákonného zástavního či zadržovacího práva aj.).

Odměna exekutora

Ve všech věcech poskytování právní pomoci a ve věcech exekutorských zápisů a přijímání věcí do úschovy exekutorský tarif stanovuje obdobné užití příslušných předpisů vztahujících se na advokáty a notáře, tj. na vyhlášku č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhrad advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a vyhlášku č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, což mimo jiné v případě poskytování právní pomoci znamená možnost sjednat si smluvní odměnu (§ 3–5 advokátního tarifu), či možnost snížit tarifní odměnu až o polovinu (§ 12 odst. 2 advokátního tarifu).

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.