O nás

/

O nás

JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D.

vystudoval obor Ekonomika a management na Vysoké škole finanční a správní (2004–2009) a právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (2004–2009). V roce 2014 složil státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále v roce 2023 úspěšně dokončil doktorský studijní program "Teoretické právní vědy" se specializací "Občanské právo" na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Profesně působí od roku 2016 jako soudní exekutor v Hradci Králové. Od roku 2019 je přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR.

V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU za rok 2017. Na V. ročníku mezinárodní soukromoprávní doktorandské konference Civilistické pábení pořádané na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získal cenu "Civilistický pábitel" za nejlepší příspěvek konference.

Pravidelně odborně publikuje, přednáší a veřejně vystupuje k problematice exekucí. Zejména je autorem monografie Exekuce v praxi (Aleš Čeněk s.r.o.) a komentářů Chráněný účet, Milostivé léto II (obojí Wolters Kluwer ČR, a. s.). Dále je spoluautorem obou vydání monografie Soudní exekuce (Wolters Kluwer ČR, a. s.). a rozsáhlého komentáře k exekučnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, a. s.).

Exekutorský úřad sídlí v samotném srdci „Salonu republiky“, tedy na Velkém náměstí v Hradci Králové ve staré historické gotické budově ze 14. století, vzdálené asi 50 metrů od Bílé věže. JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D. za velmi krátkou dobu vybudoval vysoce efektivní a svým exekučním nápadem středně velký úřad, na který se pravidelně obracejí významní lokální věřitelé napříč celým územím České republiky. Vedení spisů je plně elektronizováno informačním systémem AURA, jehož funkčnost plně vyhovuje současným trendům v oblasti exekucí a patří k vůbec nejlepším na současném trhu.

JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D. se jako soudní exekutor spolupodílí na veškerých činnostech v rámci svého úřadu a také aktivně provádí tzv. mobiliární exekuce. Z těchto důvodů má nejenom dokonalý přehled o všech exekučních řízeních, kterými byl jeho úřad pověřen, ale také má dokonale zmapovaná všechna současná úskalí a specifika exekuční činnosti. Kombinace uvedených aspektů významným způsobem zvyšuje efektivitu a vymahatelnost jeho exekutorského úřadu.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.