O nás

 


JUDr. Ing. Martin Štika
byl na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., jmenován dnem 9. 3. 2016 soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Hradec Králové v obvodu Okresního soudu v Hradci Králové po JUDr. Oldřichu Svobodovi, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu dnem 15. 9. 2015. Je pravidelným členem volených orgánů Exekutorské komory (v období let 2016 - 2018 byl členem Revizní Komise, od roku 2018 je náhradníkem prezidia). Dne 31.10.2018 byl Prezidiem EKČR jmenován podle § 111 odst. 6 písm. o) ex. řádu členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky. Od září 2016 provozuje v sídle svého úřadu bezplatnou právní poradnu pro oblast východních Čech.

Je jedním z oceněných právníků v rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku, která je odbornou veřejností považována za vysoce prestižní a současně se jedná o mediálně velmi sledovanou soutěž odborného zaměření. V tradiční a specifické kategorii TALENT ROKU obsadil 3. místo. Jeho právní pojednání s názvem "Má naprosto svobodná virtuální měna bitcoin místo v právním státě?" zabodovalo u odborné poroty, která je vždy složená z čelních představitelů všech právnických profesí. O velké konkurenci a především věhlasu této kategorie, která je určená pro právníky jakékoliv právnické profese do 33 let věku, kteří musí pro účast v soutěži vypracovat autentickou písemnou práci - odbornou či literární s tématikou justiční, svědčí skutečnost, že v ročníku 2017 obdržela odborná porota k posouzení celkem 14 talentových prací!

Svoji odbornou dráhu v oblasti exekucí zahájil v dubnu roku 2011 v exekutorském úřadu Plzeň-město. V roce 2014, v prvním možném termínu, úspěšně absolvoval exekutorskou zkoušku a následně požádal o zápis do seznamu exekutorských kandidátů. Jako soudní exekutor se spolupodílí na veškerých činnostech v rámci svého úřadu a také aktivně provádí tzv. mobiliární exekuce. Z těchto důvodů má nejenom dokonalý přehled o všech exekučních řízeních, kterými byl jeho úřad pověřen, ale také má dokonale zmapovaná všechna současná úskalí a specifika exekuční činnosti. Kombinace uvedených aspektů významným způsobem zvyšuje efektivitu a vymahatelnost jeho exekutorského úřadu. 

Již od počátku své koncipientské praxe se věnuje publikační činnosti. Několikrát publikoval v Komorních listech a na webových portálech. Rovněž se zaměřuje na přednáškovou činnost, kdy v minulosti vystupoval na přednáškách pro různé vzdělávací instituty (např. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., první soukromá ekonomická univerzita v ČR, Europe Direct, Univerzita třetího věku ZČU Plzeň). Segmentem posluchačů, na který se zaměřuje, jsou studenti, důchodci, matky samoživitelky, ale také korporátní věřitelé, drobní živnostníci a všechny ostatní fyzické osoby. Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce, která je svého druhu první souborně zpracovanou vědeckou monografií v oblasti exekucí. Vydalo ji nakladatelství Wolters Kluwer v prosinci 2016. Monografie je vedena v rejstříku RIV a v rámci hodnocení výzkumných organizací byla v souladu s Metodikou 17+ pozitivně hodnocena jako execelentní výsledek se společenskou relevancí (reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu. V současné době je členem autorského kolektivu, který pracuje na vydání Komentáře k exekučnímu řádu u nakladatelství Wolters Kluwer s termínem předběžného dokončení v srpnu 2018. Na svém blogu zveřejňuje příspěvky edukativního charakteru z oblasti exekuční praxe a dále vlastní poznatky, názory a postoje k vývoji exekuční problematiky. Pro tyto účely rovněž využívá učet na sociální síti Twitter.

Jako hlavní motto výkonu exekuční činnosti má JUDr. Ing. Martin Štika „rychlost, efektivitu a především profesionalitu...“. Všechny tyto elementy totiž představují jeho celkový přístup k práci a vždycky je vyžaduje i po kolektivu, který řídí. Sám o sobě tvrdí, že je velmi kreativní a má notnou dávku entuziasmu, která do jisté míry motivuje k rychlosti a aktivitě lidi z jeho nejbližšího pracovního okolí. Jeho celkovou životní vizí je nenechat se nikdy od ničeho odradit a neustále se pokoušet zdolávat další profesní cíle, proto velmi rád razí svého osobní motto: tam kde ostatní končí, my začínáme".

Exekutorský úřad sídlí v samotném srdci Salonu republiky“, tedy na Velkém náměstí v Hradci Králové ve staré historické gotické budově ze 14. století, vzdálené asi 50 metrů od Bílé věže. JUDr. Ing. Martin Štika za velmi krátkou dobu vybudoval vysoce efektivní a svým exekučním nápadem středně velký úřad, na který se pravidelně obracejí významní lokální věřitelé (soukromoprávní i veřejnoprávní), ale také řada velmi významných věřitelů napříč celým územím České republiky.  Zdejší exekutorský úřad je dostupný všem účastníkům řízení a dobře reprezentuje exekutorský stav (v roce 2017 prošel exekutorský úřad všemi kontrolami dohledových orgánů). Plně využívá všechny způsoby provedení exekuce, tedy i ty nejvíc ekonomicky a časově náročné, kterými jsou tzv. mobiliární exekuce (po celém území České republiky), a to asertivním, ovšem slušným způsobem. Vedení spisů je plně elektronizováno informačním systémem AURA, jehož funkčnost plně vyhovuje současným trendům v oblasti exekucí a patří k vůbec k nejlepším na současném trhu. Způsob jeho práce navíc umožňuje i při výkonu tzv. mobiliární exekuce ihned vydat a krátkou cestou na místě doručit příslušné exekuční příkazy (např. zjištěné jiné peněžité pohledávky z výpovědi s povinným).

 

 

Dosažené vzdělání

Rok 2007          Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, studijní program Veřejná správa,akademický titul Bc.

Rok 2009          Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, studijní program Ekonomika managementu, akademický titul Ing.

Rok 2011          Právnická fakulta ZČU Plzeň, studijní program právo, akademický titul Mgr.

Rok 2014          Právnická fakulta UK Praha, státní rigorózní zkouška, akademický titul JUDr.

 

Odborná publikační činnost

Časopis Všehrd                Financování vysokého školství de lege ferenda – rok 2012

Komorní listy, časopis
soudních exekutorů          
Exekutorské zápisy pohledem současné právní úpravy – rok 2015

                                         Postavení profese vykonavatele exekutora – rok 2015

                                         Aktuálnost exekučního řádu z roku 1896 (spoluautor) – rok 2014

                                         Využití institutu odporovatelnosti pro účely exekučního řízení – rok 2012                                    

Právní prostor                  Exekutorské zápisy pohledem současné právní úpravy – rok 2016 

Právní monografie            Soudní exekuce, Wolfová, J., Štika, M. Wolters Kluwer ČR, 2016

 

Další publikační činnost

Komorní listy, časopis
soudních exekutorů          Jeden rok mezi vámi - rok 2017

 

Pedagogická a vědecká činnost

Akademický rok 2016/2017 (zimní semestr) - Právnická fakulta ZČU Plzeň, katedra občanského práva

 

Přednášková činnost

24. 11. 2016        Dopady a důsledky exekucí v občanském životě našeho obyvatelstva pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

26. 4. 2016          Aktuální problematika exekučního řízení pro Univerzitu třetího věku ZČU v Plzni, kterou spoluorganizovala Europe Direct Plzeň.

30. 11. 2015        Exekuční řízení v České republice pro Univerzitu třetího věku ZČU v Plzni, kterou spoluorganizovala Europe Direct Plzeň.

28. 4. 2015         Aktuální problematika exekucí v ČR a v Evropě pro studenty Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., v Mostě.

26.4. 2018          Přednáška pro studenty Právnické Fakulty Univerzity Karlovy v rámci kurzu Občanské právo procesní III.

 

Členství v orgánech Exekutorské komory

2016 - 2018 - člen Revizní komise

2018 - 2021 - náhradník prezidia

 

Významná ocenění

2018 - 3. místo v kategorii TALENT ROKU v rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku

(soutěžní práce s názvem: "Má naprosto svobodná virtuální měna bitcoin místo v právním státě?")

 

 

WebDesign by: ALLDOG Studio