Kontakty

JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D.,
soudní exekutor

IČ: 04906241
DIČ: CZ8503202653
jsme plátci DPH

Exekutorský úřad
Hradec Králové

se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03
Hradec Králové

podatelna
exekutorského uřadu:

GSM: +420 604 264 105
e-mail: e-podatelna@exekutorstika.com
ID datové schránky: zdjsfgi

Platby na vymáhanou povinnost

lze uhradit prostřednictvím níže uvedeného účtu, v hotovosti na pokladně v sídle exekutorského úřadu nebo poštovní poukázkou typ (A)

účet pro exekuční platby vedený u ČSOB, a .s. 257112921/0300

Variabilním symbolem je vždy spisová značka bez lomítka. (př: sp.zn.: 202 EX 2888/08 = variabilní symbol 288808)

Zástupce soudního exekutora:

JUDr. Jan Bohutínský, soudní exekutor

Exekutorský úřad Trutnov
Ječná 479
541 03 Trurnov

Úřední a telefonické hodiny exekutorského úřadu:

ÚT: 8:00–12:00 hod.
ST: 8:00–12:00 hod. 13:00–17:00 hod.

Telefonické hovory jsou vyřizovány pouze v úředních hodinách.

Exekutor provádí zvukový záznam všech volání za podmínek § 53 EŘ.

Pro telefonickou komunikaci si připravte spisovou značku (např. 202 EX 2888/18).

Platby lze přijímat kdykoliv po předchozí písemné, telefonické nebo ústní dohodě.

Pokyny pro nahlížení do exekučního spisu

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.