Splátkový kalendář

Pokyny k vyplnění žádosti o splátkový kalendář

Základní pravidla pro domluvení splátkového kalendáře nad rámec dosavadního exekučního plnění (srážky ze mzdy, atd.)

  1. 1 Spisovou značku / číslo jednací najdete vždy v pravém rohu jakékoliv písemnosti od soudního exekutora.
  2. 2 Fyzická osoba uvede své rodné číslo, právnická osoba IČO.
  3. 3 Stručně uveďte důvody Vaší žádosti a Vaše majetkové poměry. Uvedené skutečnosti doložte, aby mohl soudní exekutor posoudit důvodnost Vaší žádosti.
  4. 4 Uveďte skutečnou adresu, kde se zdržujete, tzn. adresu, kde Vás soudní exekutor může zastihnout. Nevyplnění této informace bude mít za následek automatické nevyhovění Vaší žádosti.
  5. 5 V případě, že jste nezaměstnán, vepište nezaměstnán a uveďte druh dávek státní sociální podpory, které pobíráte. Nevyplnění této informace bude mít za následek automatické nevyhovění Vaší žádosti.
  6. 6 Pokud telefonní kontakt nemáte, uveďte telefonní kontakt na osobu, se kterou sdílíte domácnost. Nevyplnění této informace bude mít za následek automatické nevyhovění Vaší žádosti.
  7. 7 Pokud nedisponujete e-mailovou schránkou, uveďte „nemám zřízeno“.
  8. 8 Pokud budete žádost posílat prostřednictvím mailu bez zaručeného elektronického podpisu, hrozí riziko, že žádost bude považována za spamovou poštu.
  9. 9 Odpověď  na Vaši žádost očekávejte pouze v případě, že Vámi navržený postup bude vzhledem k výši vymáhané pohledávky nepřiměřený. Od okamžiku podání žádosti započněte ihned dodržovat Vámi navržený postup i když nedojde ke zpětné odpovědi ze strany našeho úřadu.
  10. 10 Porušení splátkového kalendáře má bez dalšího následek konání dalších kroků ze strany exekutorského úřadu.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.