Pro oprávněné

JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové, působí na území ČR od roku 8. 6. 2016.

Řídí se hesly: Rychle, efektivně a především profesionálně … „Tam kde ostatní končí, my začínáme!“

 • JUDr. Ing. Martin Štika reprezentuje novou vlnu soudních exekutorů, kteří využívají všechny moderní trendy v oblasti vymáhání pohledávek a mají dokonalý přehled o současné problematice exekučního řízení. 
 • Je oceněným právníkem v rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku, kde obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.
 • Nabízí všechny výhody menšího exekutorského úřadu, které jsou především osobní přístup, flexibilita a důslednost.
 • Využívá informační systém AURA.
 • Využívá všechny nabízené a velmi efektivní moduly systému AURA, u kterých je standardem získání informací od všech peněžních ústavů na území ČR, ČSSZ, VZP a katastru nemovitostí v řádech několika hodin od položeného dotazu. 
 • Získává informace ze sociálních sítí a z nejrůznějších internetových portálů a dalších veřejných rejstříků.
 • Realizuje důsledné a rychlé mobiliární exekuce po celé ČR.
 • Využívá moderní Call Centrum pro důsledné vymáhání „od stolu" – mimo jiné fungující na bázi automatických SMS zpráv.
 • Klade důraz na náležitou propagaci dražeb movitých i nemovitých věcí.
 • Nabízí proškolení zaměstnanců svých klientů v oblasti exekučního práva.
 • Realizuje dobrovolné dražby, poskytuje právní pomoc klientům po exekučním titulu, sepisuje exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci.
 • Má 100% úspěšnost v rámci exekucí nepeněžitého charakteru – zejména vyklizení, odstraňování staveb a provedení prací a výkonu.

Více informací o JUDr. Ing. Martinu Štikovi, soudním exekutorovi, a Exekutorském úřadu Hradec Králové se dozvíte na našem webu v záložce „o nás".

 

Jak postupovat ve věci nařízení exekuce?

Pokud jste věřitel, máte pravomocný exekuční titul a rozhodnete se pro exekuci, můžete podat exekuční návrh který naleznete zde. Náš úřad vykonává exekuční činnost po celém území ČR.

Z exekučního návrhu musí být patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaje o tom, zda, popř. v jakém rozsahu, povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. 

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Jakmile k nám exekuční návrh podáte, požádáme exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce (dále jen „pověření“). Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky. V průběhu exekuční činnosti jsou úkony soudního exekutora považovány za úkony soudu. 

V případě, že chcete provést nucený výkon Vašeho exekučního titulu naším exekutorským úřadem, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni odborně posoudit Váš případ a současně Vám v základních rysech sdělit předpokládanou úspěšnost, nákladovost i časovou náročnost jednotlivých exekučních případů. 

Veškeré úvodní dotazy směrujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě potřeby jsme připraveni s Vámi obratem konzultovat Váš exekuční titul a podání exekučního návrhu. Doporučujeme rovněž využít níže uvedený vzor exekučního návrhu, případně jsme připraveni Vám poskytnout odbornou právní asistenci při zpracování exekučního návrhu na základě Vámi dodaných podkladů. Za tím účelem můžete náš úřad kontaktovat výše uvedeným e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 604 267 105

Vzor návrhu na nařízení exekuce včetně pokynů k jeho vyplnění naleznete na našem webu v záložce „ke stažení".

WebDesign by: ALLDOG Studio