Aktuality

Nová úprava exekučního práva od 1. 1. 2022

zpět na výpis

Od 1. 1. 2022 nastanou v oblasti exekučního práva významné legislativní změny. Prostřednictvím zákona č. 286/2021 Sb. (dále jen „novela“) dochází k jedné z nejrozsáhlejších novel výkonu rozhodnutí a exekuce. Dále je od 1. 1. 2022 v účinnosti také vyhláška č. 517/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky z oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí. Konkrétně se jedná o vyhlášky č. 485/2000 Sb., č. 330/2001 Sb. a č. 418/2001 Sb.

Níže uvedené odkazy obsahují stručné právní pojednání o deseti nejvýraznějších změnách, které v oblasti exekučního práva nastanou s účinností od 1. 1. 2022. Nelze však opomenout, že již v roce 2021 byla úprava exekučního práva rozšířena o nový institut, kterým je chráněný účet. Od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 je v účinnosti úprava veřejnoprávního milostivého léta.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.