Sepisování insolvenčních návrhů

Dne 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Novela přináší zásadní změnu v zahájení insolvenčního řízení, když zavádí taxativní výčet kvalifikovaných subjektů, které jsou napříště oprávněny sepsat a za dlužníka podat návrh na povolení oddlužení. Kvalifikovaným subjektem v tomto smyslu je dle § 390a insolvenčního zákona (dále jen „IZ“) mimo jiné také soudní exekutor.

JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor je kvalifikovaným subjektem zapsaným v evidenci dalších osob oprávněných podávat návrhy na povolení oddlužení. Jedná se o dobrovolnou evidenci subjektů (ad­vokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správ­ců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení, který zavedlo a spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Evidence je dostupná na webové adrese: https://vesta.justice.cz/.

V případě žádosti o sepis insolvenčního návrhu kontaktujete podatelnu exekutorského úřadu nebo využijte náš kontaktní formulář.

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

WebDesign by: ALLDOG Studio