Aktuality

Omezení úředních a telefonických hodin v týdnu od 26. 12. 2022 do 30. 12. 2022

zpět na výpis

Exekutorský úřad dočasně omezuje úřední a telefonické hodiny ve dnech od 26. 12. 2022 do 30. 12. 2022.

V období od 26.12.2022 do 30.12.2022 dochází z technických důvodů (údržba technologických sítí a reorganizace vnitřních kancelářských prostor) k omezení úředních a telefonických hodin. Účastník řízení má však bez dalšího možnost provést pravidelnou platbu elektronicky (platební údaje jsou v sekci „kontakty“) a procení úkony učinit písemnou formou podle pravidel OSŘ.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.