#TamKdeOstatniKonciMyZaciname

Svěřte exekuční tituly k vymáhání našemu dynamicky se rozvíjejícímu exekutorskému úřadu, který provádí exekuční činnost rychle, efektivně a především profesionálně.  Ovládáme rovněž specifika přeshraničního výkonu rozhodnutí a vymáhání pohledávek.

 

Za velmi krátkou dobu fungování našeho úřadu jsme dokázali, že umíme exekuční činnost realizovat rychle, efektivně a především profesionálně. Důkazem je řada zcela vymožených nebo rozplacených exekučních titulů, které se dlouhodobě jevily jako nevymahatelné. Máme dokonce velkou úspěšnost vymáhání tzv. sekundárních exekucí (exekuce, které byly jinými soudními exekutory zastaveny pro celkovou bezvýslednost). Navíc jsme schopni v rámci poskytování právní pomoci v souvislosti s exekuční činností zajistit vymáhání pohledávek v zahraničí. V čem spatřujeme základní prvky naší úspěšnosti?

  • JUDr. Ing. Martin Štika je odborníkem na exekuce, a to jak na exekuční proces, tak na činnost terénních zaměstnanců soudního exekutora (vykonavatelů). Svoji odbornost nesporně prokázal mimo jiné spoluautorstvím právní monografie Soudní exekuce vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Současně je voleným náhradníkem prezida Exekutorské komory ČR.
  • Je oceněným právníkem v rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku, kdy obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.
  • Snadná dostupnost všech zaměstnanců soudního exekutora, a to jak osobní návštěvou, tak telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rovněž je plně dostupný také samotný soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika.
  • Systém vlastního know-how v rámci dohledávání povinných. Tento námi využívaný systém opakovaně dokazuje svoji velmi vysokou úspěšnost v oblasti dohledávání povinných, kteří mají úřední adresu nebo se nezdržují na adrese svého trvalého pobytu.
  • Každodenní realizace tzv. mobiliárních exekucí zkušenými vykonavateli, kteří jsou pravidelně školeni renomovaným psychologem. Soudní exekutor pravidelně zlepšuje argumentační a odbornou připravenost vykonavatelů prostřednictvím interních školení a tzv. tréninků.
  • Běžně realizujeme exekuce na nepeněžité plnění.
  • Provádíme flexibilní a kvalitní sepis exekutorských zápisů osvědčujících děje a stavy.
  • Ke každému exekučnímu případu přistupujeme individuálně a bez předsudků.
  • V souladu s ust. § 74 odst. 1 písm. a) ex. řádu jsme schopni zajistit rychle a efektivně vymáhání pohledávek v zahraničí (zejména Nizozemsku, Německu a Rakousku).
  • Na svém blogu zvěřejňuje příspěvky edukativního charakteru z oblasti exekuční praxe a dále vlastní poznatky, názory a postoje k vývoji exekuční problematiy. Pro tyto útčely rovněž využívá učet na sociální síti Twitter.

V případě, že hodláte získat další informace o výkonu naší exekuční činnosti nebo chcete našemu úřadu svěřit vymáhání Vašeho exekučního titulu, kontaktuje nás na telefonním čísle +420 604 264 105 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

WebDesign by: ALLDOG Studio